Odour Guard

Za razliku od tradicionalnih proizvoda koji se oslanjaju na neugodne mirisne maske s nevjerojatnim snažnim mirisom, Zoono Odor Guard koristi Zoono-ov jedinstveni mehanički postupak za eliminaciju mikroba koji izazivaju neugodne mirise i štite vašu kožu od mikroorganizama. Prilikom proc- esa sušenja proizvoda, on se veže za površinu vaše kože i os- taje aktivan do 24 sata! Zoono Odor Guard uklanja mirise i ubija 99,99% bakterija na odjeći i koži.

Neka vaša koža i odjeća budu svježi, te bez bakterija koje izazivaju neugodne mirise. Dermatološki ispitano.