Foot Guard

Sprej za antimikrobnu zaštitu stopala. Ubija bakterije koje uzrokuju pojavu atletskog stopala, neugodne mirise i osiguravaju trajnu zaštitu. Olakšava svrbež i nelagodu koja prati to stanje.

Jedna primjena stvara trajnu antimikrobnu barijeru na koži koja ubija patogene do 24 sata. Ne pospješuje mutaciju mik- roba.

Zoono Foot Guard je izgrađen na Zoonovoj antimikrobnoj nanotehnologiji, koristeći inteligentne molekule za aktivno i dosljedno smanjenje opterećenja patogena na površinama i koži korištenjem fizike za ubijanje bakterija umjesto kemije.